Forum doktoranckie

Forum doktoranckie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2024 r. od…

Ocena śródokresowa

Ocena śródokresowa w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych odbędzie się w dniach 25, 27 czerwca 2024…

Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism

Erasmus+ KA2 project Project number: 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange…

prof. Akio Takahara

Akio Takahara is Distinguished Visiting Professor at the Tokyo Woman’s Christian Universityand former Professor of…

Sultan Hali

Handling of displaced persons—Different experiences 10 MAY, WEDNESDAY 11.30-13.00, ROOM 43

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (SDNS) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) kształci doktorantów w zakresie siedmiu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Rada Szkoły Doktorskiej
 • Dla Doktorantów
 • Projekty
 • Rekrutacja
 • Biuro Szkoły Doktorskiej

7

dyscyplin

90+

doktorantów

Skip to content