Projekty

Umiędzynarodowienie programów studiów i efektów kształcenia
w Szkole Doktorskiej Szkoły Nauk Społecznych UAM

Najważniejszym celem projektu jest umiędzynarodowienie programów kształcenia realizowanych przez szkołę doktorską, a także włączenie ekspertów zewnętrznych do wsparcia doktorantów w programie kształcenia.

1. Mobilności promotorów SDNS UAM  do ośrodków zagranicznych prowadzących kształcenie doktorantów.

2. Eksperci zagraniczni – międzynarodowe usieciowienie SDNS

3. Eksperci z ośrodków naukowych w Polsce wsparcie merytoryczne modułów w proponowanych przez SDNS UAM  programu kształcenia.

Projekt realizowany w latach 2020-2022

Budżet: 100 000 PLN

STER NAWA

Tytuł: Towards the internationalisation of the Doctoral School of AMU
Akronim: AMU International Compass
Okres realizacji: 4.01.2021 – 31.12.2023
Koordynator: prof. dr. hab. Przemysław Wojtaszek – Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów
Manager: dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska – Kierownik Sekcji Wsparcia Aplikacji Grantowych, CWP UAM
Źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Skip to content