Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism

Erasmus+ KA2 project Project number: 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange…

Beyond Europe 6-7th of December 2022

6-7th of December 2022 Adam Mickiewicz University, Poznan, Faculty of Political Science and Journalism The…

Wykład Prof. Harisa Dajč Department of History, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Wykład Prof. Harisa Dajč Department of History, Faculty of Philosophy, University of Belgrade Wykład Prof.…

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (SDNS) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) kształci doktorantów w zakresie siedmiu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Rada Szkoły Doktorskiej
 • Dla Doktorantów
 • Projekty
 • Rekrutacja
 • Biuro Szkoły Doktorskiej

7

dyscyplin

90+

doktorantów

Skip to content