Zapisy na kursy dla doktorantów SDNS

Informujemy iż zostały otwarte zapisy na kursy dla I, II i III roku Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na semestr zimowy 2021/2022

Linki do formularza zapisów na kursy I-III roku SDNS  – oferta otwarta dla doktorantów SDNH, SDNJiL, SDNŚ, SDNP

Kursy poza kilkoma wyjątkami odbywają się w czwartki i piątki

Kursy w języku polskim:

Dydaktyka akademicka- Psychologiczne aspekty uczenia się dorosłych

Zajęcia obowiązkowe j.polski dla I roku SDNS

I grupa (daty w formularzu)  dr Joanna Matejczuk

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9URVJPRlZIMkNJUTBVN1hMNk9URFFHV0xUMS4u


Dydaktyka akademicka- Psychologiczne aspekty uczenia się dorosłych

Zajęcia obowiązkowe j.polski dla I roku SDNS

II grupa (daty w formularzu)  dr Joanna Matejczuk

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9UOVNXTlZLQldRN0haOEVYSTVMTFUyREM4My4u


Pedagogika kognitywistyczna

prof. Michał Klichowski

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9UM1ZDSzJQQkZWSjI5STQ2QldYOFhKSkVISC4u


Warsztat umiejętności miękkich-podstawy myślenia krytycznego

i kreatywnego prof. Tomasz Brańka  zajęcia dla II  i III roku SDNS

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9UNDVNTE4yNUZaS1ZPV1c3WllKVURJRjdITi4u


Publikacje w zagranicznych czasopismach i wydawnictwach

prof. Paulina Pospieszna zajęcia dla II roku SDNS

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9UQkJHWVYzMTAyTTFPSjFLSFpSN0JPVVlURi4u


Narracyjny wywiad badawczy w naukach społecznych okiem psychologa

prof. Emilia Soroko zajęcia dla  I-III rok SDNS

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9UQ1hXSkc0V1UwSUNXMkE3TzVKWkhTRk5ZNi4u


Autoprezentacja i negocjacje

Dr Łukasz Skoczylas zajęcia dla II-III SDNS

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9UQlVMSTkyNUxUNU5IVFVWS1QxN0U2U0hESS4u


Metodologia badań naukowych

dr Jarosław Boruszewski

zajęcia obowiązkowe dla I SDNS e-learning (poniedziałki od 8-11) zamiennie z The methodology of scientific research z prof. T. Szymczyńskim

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9UQ1Q5MjRIMkdSVk81R0pBQjBDNUIyMTVSWi4u


Filozofia nauk społecznych

Prof. Andrzej Gałganek – zajęcia dla I-III roku SDNS

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9UMUU3TUxROUlaNVM1UFpHVFBNQlRFUTUxQi4u


Praktyka wystąpień publicznych

prof. Hanna Mamzer 15 goddzin

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9UQldaM0VXUDFPMjBBVFNMRFk5TlVFR0lDSC4u

KURSY W JĘZYKU ANGIELSKIM SDNS

ENGLISH courses at Doctoral School of Social Sciences, Adam Mickiewicz University (winter semester)

City and contemporary challenges

prof. Adam Radzimski courses for all years

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9UMDJBUVFaSVpCOU84MllTVFcyTkRVRjBPQi4u


Critical Discourses on Social Theories

prof. Joanna Rak – courses for all years

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9UODhNNTdUWUExVkpUR1Q3UjMzUlNFWEtFTS4u


The methodology of scientific research

prof. Tomasz R. Szymczyński courses for all years

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9UQks4MVpCVkVURkVLUkY4VVVXN09PU1hNTi4u


Didactics

dr Bartosz Hordecki

zajęcia w j. angielskim obowiązkowe dla I SDNS (Uwaga zajęcia dydaktyka w języku polskim  dla I roku SDNS – zamiennie z Dydaktyką akademicką J. Matejczuk)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9UNklCTFE5NTUzQ0FIWEsxUDVJNlRSNkhVSS4u


Decision-making processes in the US foreign policy

prof. Radosław Fiedler – course for all years

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9URjJBUk1QVThROTJNN0VOWllRRTZLV0xSRS4u


Intellectual property rights

prof. Jędrzej Skrzypczak- course for all years

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkgBOVZiynUFMrO6aOS0GsQ9UOU9MS1RLMVAwNkRRTUREQ09WQThMWEFRVC4u

Udostępnij wpis:

Pozostałe aktualności

Paul John Amrod

EMERGENCE OF NEW TRUMPISM?An opportunity for students of Politics, Journalism, literature and Art to engage themselves in a friendly-academic discussion

Czytaj więcej
Skip to content